Iver Kjellmo Johansen vinner av Ungdomsprisen 2014

Ungdomsprisen kom godt til nytte videre i min satsing på Taekwon-Do.

Jeg fikk med meg flere nasjonale og internasjonale mesterskap samt treningssamlinger, hvor pengene var til stor hjelp.

Send inn ditt forslag for Ungdomsprisen 2020 til ribago@online.no