Om Kirkenesdagene

Kirkenesdagene  ble etablert i 1986 da Sør-Varanger Næringsråd , med Arve Tannvik som leder la frem et forslag om å arrangere markedsdager.

    

Det ble oppnevnt en komite som skulle jobbe med ideen, Bjørn Ole Hamre var en av deltagerne i komiteen. Etter et halvt års tid gikk uten at noe ble gjort tok Bjørn Ole Hamre kontakt med Geir Langseth som den gang drev Cubus i Kirkenes. 

    

De møttes 1 juni og hadde en brain-storming  og møttes igjen et par dager senere, og satte i gang arbeidet med å engasjere næringsliv, lag og foreninger i kommunen. De var opptatt av at det skulle skje noe i butikkene ikke bare komme med pristilbud., det skulle være festdager med og for lokalbefolkningen. Alt skulle foregå i sentrum, de som hadde næring i distriktene måtte komme inn til sentrum og sette opp stand. Det var om å gjøre å finne på nye stunt i butikkene for hvert år, dette engasjerte de ansatte også. 

    

Tanken var at Kirkenesdagene skulle være en lokal folkefest, og mottoet var ”Vi kan – vi vil – vi skal!”

    

Kilde: Bok Sør-Varanger 1960-2005 fra malm til mangfold, intervju med Geir Langseth