Åpen debatt – er vi så gjestfrie her nord?

Vi inviterer til en spennende debatt om fraflytting, bolyst og hvor gjestfrie vi faktisk er her nordpå.

Sør-Varanger sliter som mange andre kommuner med å opprettholde folketallet. Vi får årlig om lag 500 innflyttere som gir oss en mulighet for nye faste innbyggere.

Hvordan tar vi imot disse? Er vi flinke nok til å integrere de på jobb eller privat?  Eller holder vi oss til gamle venner og lar «søringene» være for seg selv – for de flytter jo snart uansett?

Kom og hør på spennende innledere og delta i debatten rundt prosjektet «Be en søring på kaffe».

Panelet som følger:
Ordstyrer Bernt Nilsen, Norsk Test as, initiativtaker til «Be en søring på kaffe»-prosjektet.

Varaordfører Elin Mathisen – hvilket ansvar har kommunen for innflyttere og ikke minst for de som blir ansatt i kommunen som stor arbeidsgiver?

Kommunikasjonsansvarlig Astrid Fadnes, Pikene på Broen – om å være innflytter selv og hvordan Pikene tar imot sine ansatte som kommer hit for kortere og lengre tid.

Rallarvinner og Medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset Harald G. Sunde – som innflytter og ansatt i helsevesenet i mange år med problemer med stort gjennomtrekk – hvordan kan de bidra til å redusere dette.

Rallarvinner og leder Samovarteateret Bente Andersen – hvor viktig er kulturtilbud for innflyttere både for å skape arbeidsplasser og trivsel for alle.

Innovasjon Norge Linda Beate Randal om hvor viktig «myke verdier» er i omstillingen.

Ofelas Arena lørdag 6. august kl 14:00
Døra åpner kl 13:30
Gratis inngang.

Del med dine venner: Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email